Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie


Firma ARKU Maschinenbau GmbH dziękuje za odwiedzenie naszych stron internetowych oraz zainteresowanie naszą firmą, jak również naszymi produktami i usługami. Ochrona Państwa danych osobowych stanowi dla nas ważną kwestię. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje są przez nas rejestrowane podczas odwiedzania niniejszych stron i jak są one wykorzystywane.

Administrator w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej jest:

ARKU Maschinenbau GmbH
Siemensstrasse 11
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 7221 / 50 09-0
E-mail: info[at]arku.com

Członkowie zarządu: Albert Reiss (wspólnik zarządzający), dypl. ekonomista, MBA
i dr inż. Jochen Kappler


Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Inspektor ochrony danych określony ustawowo
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy. Można się z nim skontaktować pod adresem dsb[at]arku.com lub pocztą tradycyjną pod wyżej podanym adresem.

Informacje ogólne
Poniższe wskazówki dają prosty wgląd w to, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności, zamieszczonej poniżej tego tekstu.


W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony Państwa dane są gromadzone w taki sposób, że Państwo je nam przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.
Nasze systemy informatyczne automatycznie zbierają inne dane podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. 


Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia niezawodnego działania strony internetowej – podstawą prawną jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes związany z umożliwieniem Państwu sprawnego korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu tworzenia oferty, wykonywania umów, zapewnienia serwisu po zawarciu umowy oraz prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO , a także w celu wypełniania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pobieranie i przetwarzanie danych do analizy użytkowania następuje dopiero po wyrażeniu skutecznej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można odwołać w przyszłości w dowolnym momencie.


2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe


Polityka prywatności
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może mieć luki w zakresie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo wycofać udzieloną już zgodę w dowolnym momencie. Nieformalne powiadomienie, wysłane do nas za pomocą wiadomości e-mail jest wystarczające. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed wycofaniem.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo złożyć skargę do dowolnego organu nadzorczego. 

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w typowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, jeśli będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dodatkowych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Przechowywanie
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji opisanych celów.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Narzędzia analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych
Podczas odwiedzin naszej strony internetowej możliwa jest ocena statystyczna zachowań użytkownika. Dokonuje się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych, Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.  

Cookies
Strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Kategorie plików cookie
Nasza strona internetowa korzysta z funkcjonalnych czyli technicznie niezbędnych plików cookie ze względu na uzasadniony prawnie interes, aby umożliwić technicznie nienaganną funkcjonalność i wyświetlanie tej strony internetowej (podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f RODO).

Ponadto strona stosuje pliki śledzące cookie, które są niezbędne do utrzymywania komunikacji elektronicznej oraz do zapewnienia niektórych pożądanych dla Państwa funkcji. Te pliki cookie zostaną uruchomione dopiero po wyrażeniu przez Państwa skutecznej zgody na ich zastosowanie (podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. a RODO).

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera (przechowywanych przez maksymalnie 7 dni), które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas.


Są to:
• typ i wersja przeglądarki
• używany system operacyjny
• adres URL strony odsyłającej
• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• godzina żądania serwera
• adres IP 

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora. Realizowane tą drogą uzasadnione interesy prawne to technicznie nienaganne udostępnianie strony internetowej oraz ściganie ewentualnego bezprawnego wykorzystywania.


Formularze kontaktowe i kontakt pocztą elektroniczną
Gdy kontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, za pośrednictwem chatu lub przez formularze kontaktowe, Państwa dane z e-maila, chatu lub formularza wraz z wprowadzonymi tam danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pytań uzupełniających. 
Przetwarzanie danych przekazanych w e-mailu, chacie lub formularzu kontaktowym następuje zatem wyłącznie ze względu na umożliwienie przygotowania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zostaną usunięte, gdy cel przestanie istnieć.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzach pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie wycofają Państwo zgody na przechowywanie lub też cel przechowywania danych nie będzie już mieć zastosowania. Mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalne powiadomienie, wysłane do nas za pomocą wiadomości e-mail jest wystarczające. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem.
Obowiązujące przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


4. Automatyzacja marketingu za pomocą newslettera i poczty elektronicznej


Dane do newslettera
Wysyłka newslettera i mierzenie sukcesu odbywają się na podstawie zgody udzielonej przez odbiorcę według art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w powiązaniu z § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG) lub na podstawie ustawowego zezwolenia według § 7 ust. 3 UWG.
Protokołowanie logowania następuje zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem według art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy jako dowód zgody na otrzymywanie newslettera.
Rezygnacja/wycofanie zgody – Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z newslettera czyli wycofać zgodę na jego otrzymywanie. Łącze do rezygnacji z newslettera znajdą Państwo na końcu każdego newslettera. 
Można również wysłać rezygnację pod następującym adresem e-mail: info[at]arku.com

HubSpot
Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji HubSpot do naszych działań marketingowych online. HubSpot to amerykańska firma programistyczna z oddziałem w Irlandii. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia, telefon: +353 1 5187500.
Chodzi przy tym o zintegrowane rozwiązanie programowe, które obejmuje różne aspekty naszego marketingu online. Są to między innymi:
marketing e-mailowy (newsletter i zautomatyzowany mailing, np. w celu udostępnienia pobierania), publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych, raportowanie (np. źródeł odwiedzin, dostępu itp.), zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i CRM), strony docelowe i formularze kontaktowe.
Nasza usługa rejestracji oferuje odwiedzającym naszą stronę internetową możliwość dowiedzenia się więcej o naszej firmie, pobrania zawartości oraz podania danych kontaktowych i innych informacji demograficznych. Informacje te oraz treść naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach naszego partnera programowego HubSpot. Mogą one być przez nas wykorzystywane do kontaktowania się z odwiedzającymi naszą stronę internetową oraz do ustalania, które usługi naszej firmy są dla nich interesujące. Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności. Używamy wszystkich zgromadzonych informacji tylko w celu optymalizacji naszych działań marketingowych.

Informacje o zasadach ochrony danych gromadzonych przez HubSpot
Więcej informacji o narzędziu HubSpot w odniesieniu do Porozumienia o przetwarzaniu danych pobieranych przez HubSpot
Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez firmę HubSpot można znaleźć tutaj5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics
Na podstawie Państwa skutecznej zgody w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO) używamy Google Analytics, internetowej usługi analitycznej, świadczonej przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Uzyskane za pomocą pliku cookie informacje o korzystaniu przez użytkowników z oferty online są z reguły przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie, aby moc oceniać wykorzystanie przez użytkownika naszej oferty, tworzyć raporty o aktywności w ramach oferty online oraz świadczyć nam inne usługi związane z korzystaniem z oferty online i posługiwania się Internetem. Z przetwarzanych danych mogą być wówczas tworzone pseudonimizowane profile użytkowników. 
Korzystamy z Google Analytics, aby włączone przez usługi reklamowe Google i jego partnerów treści do wyświetlania pokazywać tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami, ustalone na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy firmie Google (tzw. „remarketing” lub „listy odbiorców Google Analytics”). Za pomocą list odbiorców remarketingu chcemy zapewnić, że wyświetlane przez nas reklamy odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkownika i nie są dla niego uciążliwe.
Stosujemy Google Analytics tylko z włączonym anonimizowaniem IP. Oznacza to, że adres IP będzie przez Google skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej i lub innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP będzie przekazywany serwerowi Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.
Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony przez firmę Google z innymi danymi. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki na swoim urządzeniu; użytkownicy mogą ponadto uniemożliwić pobieranie przez Google utworzonych przez plik cookie danych związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczki do przeglądarki dostępne pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Dalsze informacje o wykorzystaniu danych przez Google, możliwościach ustawień i możliwościach sprzeciwu znajdą Państwo na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google przy korzystaniu ze stron internetowych i aplikacji naszych partnerów”), https://policies.google.com/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”) https://adssettings.google.com/authenticated („Zarządzanie informacjami, wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam”).

Google Remarketing
Korzystamy z funkcji AdWords Remarketing firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Remarketing to funkcja, która podczas Państwa wizyty na stronach internetowych, należących do sieci Google Display (GDN), umożliwia nam prezentowanie jedynie tych produktów, które Państwa interesują. W tym celu przeglądarka internetowa zapisuje pliki cookie, umożliwiające rozpoznanie Państwa podczas ponownej wizyty na stronach internetowych GDN. Na podstawie analizy sposobu korzystania ze stron internetowych prezentowane są wówczas reklamy produktów, które już Państwo oglądali lub takich, które mogą Państwa interesować. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Remarketing, można tutaj skonfigurować ustawienia o spersonalizowanych reklamach. Można również postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej organizacji NAI – Network Advertising Initiative. 

Google AdWords Conversion-Tracking
Korzystamy z funkcji AdWords Conversion-Tracking firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Conversion-Tracking umożliwia nam śledzenie działań użytkownika po wywołaniu naszego ogłoszenia. Pozwala to np. sprawdzić, czy nastąpił zakup produktu lub czy użytkownik zasubskrybował newsletter. Po kliknięciu naszej reklamy Google na komputerze zostaje zapisany plik cookie, umożliwiający działanie tej funkcji. Nie następuje przy tym powiązanie z konkretną osobą.
Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Conversion-Tracking, można skonfigurować odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Weitere Więcej informacji na temat funkcji Conversion-Tracking można znaleźć tutaj.

Łączność z mediami społecznościowymi
Aby móc informować Państwa o nowościach ARKU, zamieściliśmy na naszej stronie linki do naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram, YouTube, TikTok). Po kliknięciu odpowiednich symboli będą Państwo przekierowywani do właściwych stron internetowych. Obowiązują tutaj zasady ochrony danych osobowych stosowane przez danego dostawcę. 

 

6. Aplikacje kandydatów

Personio

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Personio do przetwarzania danych kandydatów. Dostawcą jest firma Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 Monachium, Niemcy.
Personio to usługa, za pomocą której mogą być organizowane i przetwarzane dane osobowe oraz dane kandydatów. Jeśli wprowadzą Państwo dane w celu złożenia aplikacji, zostaną one zapisane na serwerach firmy Personio GmbH w Niemczech.
Firma Personio GmbH posiada certyfikat ISO 27001 i utrzymuje swoje serwery we Frankfurcie w Niemczech. Dzięki usługom Personio przechowujemy i przetwarzamy dane kandydatów.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem personal[at]arku.com. Wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Dane przechowywane u nas na potrzeby aplikacji zostaną usunięte maksymalnie 3 miesiące po zakończeniu indywidualnego procesu aplikacji. Kandydaci mogą poprosić o usunięcie danych wcześniej. Jeśli profil kandydatów jest odpowiedni, mogą oni zostać włączeni do puli kandydatów. Kandydat składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody. Jeśli wyrazi swą zgodę w formie pisemnej, dane mogą być przechowywane dalej. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody.
Dokładniejsze informacje można uzyskać w polityce prywatności firmy Personio pod adresem: https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/.

Weiterführende Informationen.

Kontakt.

ARKU Maschinenbau GmbH
Siemensstraße 11
76532 Baden-Baden / Deutschland
T: +49 7221 5009-0
F: +49 7221 5009-11

info[at]arku.com

Kontaktieren Sie uns.

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten. Ob Anregungen, Infos zu Produkten oder Services, nutzen Sie unser praktisches Kontaktformular. Wir melden uns bei Ihnen.

Zum Kontaktformular