Nasze ideały: urzeczywistnienie odpowiedzialności.

Sami wyznaczamy sobie wysokie standardy: nasze ideały to nasz fundament. Przedstawiają one nasze wartości i zasady, jakimi kierujemy się w naszym działaniu. To podstawa pomyślnej współpracy w firmie ARKU.

Nasze wartości i cele.

Bogate w tradycje przedsiębiorstwo rodzinne kieruje się wspólnymi wartościami. Wyznaczają one to, jak się rozumiemy, jak współpracujemy ze sobą wewnętrznie, oraz jaki wizerunek prezentujemy na zewnątrz. Jednemu pozostajemy przy tym wierni:

zbiór naszych ideałów został stworzony w pierwszej wersji w roku 1991 podczas narady naszej kadry zarządzającej. Z niewielkimi zmianami przez cały ten czas opisuje on kulturę w naszej ruchliwej firmie. Ważne jest dla nas, aby tę specyficzną kulturę ARKU nadal pielęgnować i wciąż sprawdzać jej aktualność. Trzymajcie nas za słowo!

1. Jesteśmy...

... działającym na całym świecie przedsiębiorstwem rodzinnym średniej wielkości, wyróżniającym się dzięki rozwijanemu przez pokolenia systemowi wartości. Wiemy, że będziemy odnosić sukcesy w dłuższej perspektywie jedynie wtedy, jeśli wciąż będziemy udowadniać swą wyjątkowość na rynku. Nie zapominamy nigdy, że odnoszące sukces przedsiębiorstwa są szkieletem działającego dobrze społeczeństwa.

2. Koncentrujemy się na tym,...

… co potrafimy najlepiej, co robimy od dziesięcioleci i w czym jesteśmy wyznacznikiem kierunków dla całej branży: na poprawie jakości blach i zwojów.

3. Dostarczamy ...

... produkty i usługi ze znakiem jakości „Made in Germany”, który gwarantuje nadzwyczajną trwałość. W tym celu chętnie współpracujemy z czołowymi firmami z naszej branży.

4. Podkreślamy ...

... estetykę naszych maszyn i profesjonalizm naszej marki.

5. Budujemy ...

... kulturę zaufania i dążymy do celów własnych i celów naszych Klientów. Jednocześnie wzajemnie się wspieramy i dotrzymujemy obietnic.

6. Inwestujemy ...

... w doskonalenie zawodowe i osobiste pracowników. Nasza kadra kierownicza ponosi szczególną odpowiedzialność w tym zakresie. Jest ona wzorem dla powierzonych jej pracowników, wspomaga ich i stawia wobec nich wymagania oraz uwzględnia ich sytuacje życiowe.

7. Chronimy ...

... środowisko i wdrażamy ideę zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze zużycie energii i zasobów.

8. Doskonalimy ...

... siebie i nasze produkty, bowiem rezygnacja z chęci stawania się coraz lepszym oznacza rezygnację z odnoszenia sukcesów.

Szczegółowe informacje.

Kontakt.

ARKU Maschinenbau GmbH
Siemensstraße 11
76532 Baden-Baden / Niemcy
T: +49 7221 5009-0
F: +49 7221 5009-11

info[at]arku.com

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialne działanie oznacza dla nas: myśleć już dziś o świecie jutra.

Tak działamy w firmie ARKU.

Nasza historia

Tradycja musi się rozwijać. Od 90 lat firma ARKU kształtuje przemysłowe przemiany za pomocą innowacji.

Skąd pochodzimy.